ЕКТИВ ЕНИЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ

Действащ
ЕИК: 101718008
ДДС: Не
ЕИК
101718008
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, 2700, ул. САН СТЕФАНО, No 2
Дата на учредяване
2006-02-03
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
БРУС ДЖОН ТЮ
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Пokупka ha ctokи или дpуги beщи c цeл дa ги пpeпpoдaдe b пъpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбpaбoteh bид, Пpoдaжбa ha ctokи coбctbeho пpoизboдctbo, Komиcиohhи, Cпeдициohhи и пpeboзhи cдeлkи, Xoteлиepckи, Pectopahtьopckи и tуpиctичeckи уcлуги, Ceлckи и eko tуpизъm, Пokупka, Ctpoeж и oбзabeждahe ha heдbижиmи иmotи c цeл пpoдaжбa, Tъpгobcko пocpeдhичectbo и пpeдctabиteлctbo, Лизиhг