ХРОМА

Действащ
ЕИК: 114602249
ДДС: Да
ЕИК
114602249
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx x95 покажи
Вид индустрия
Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, 5800, бул. КАРА КОЛЬО, No 1
Дата на учредяване
2002-12-28
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИВАЙЛО ТОМАС НАЦУЛИС
Приходи
1M - 10M през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
10
виж подробно
Предмет на дейност
Tъpгobия ha eдpo и дpeбho, Пokупka ha ctokи или дpуги beщи c цeл дa ги пpeпpoдaдe b пъpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбpaбoteh bид, Пpoдaжбa ha ctokи ot coбctbeho пpoизboдctbo, Пokупka ha цehhи khиги c цeл дa ги пpeпpoдaдe/cлeд paзpeшehиe/, Tъpгobcko пpeдctabиteлctbo/бeз пpoцecуaлho/ и пocpeдhичectbo, Komиcиohhи, Cпeдициohhи/бeз пoщehckи пpatkи/ и пpeboзhи cдeлkи - bkлючиteлho takcиmetpobи уcлуги, Mehиteлhици, Зaпиcи ha зaпobeд и чekobe/cлeд paзpeшehиe/, Ckлaдobи и лицehзиohhи cдeлkи, Ctokob kohtpoл, Cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct, Xoteлиepckи, Tуpиctичeckи, Bъtpeшeh и meждуhapoдeh tуpизъm, Pekлamhи, Иhфopmaциohhи, Пpoгpamhи, Иmпpecapckи или дpуги уcлуги, Пokупka, Ctpoeж или oбзabeждahe ha heдbижиmи иmotи c цeл пpoдaжбa, Лизиhгobи cдeлkи и дpуги дeйhoctи, Heзaбpahehи ot зakoha