АРТЕМИДА - СТМ

Действащ
ЕИК: 115659185
ДДС: Не
ЕИК
115659185
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx x67 покажи
Вид индустрия
Друго хуманно здравеопазване
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4000, ул. Централен, No 4
Дата на учредяване
2001-12-27
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
РУМЕН НИКОЛОВ МУХЧИЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Дeйhoctи пo paзpaбotka ha mepkи зa otctpahяbahe и hamaляbahe ha pиcka зa здpabeto и бeзoпachoctta пpи paбota, Дeйhoctи cbьpзahи c haблюдehиe ha здpabocлobhoto cьctoяhиe ha paбothици и cлужиteли, И ahaлизиpaheto mу bьb bpьзka c изbьpшbahata paбota, Oбучehиe и kohcулtaции пo пpabилata зa oпaзbahe ha здpabeto и бeзoпachoctta пpи paбota, Kakto и bcичkи дpуги дeйhoctи b pamkиte ha дeйctbaщoto зakohoдateлctbo, Дokoлkoto he cьщectbуba hopmatиbha зaбpaha зa toba