САУРО

Действащ
ЕИК: 115834407
ДДС: Не
ЕИК
115834407
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4000, р-н Централен, ул. МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ, No 10, ет. 5, ап. 8
Дата на учредяване
2004-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
САУРО БАСТИАНЕЛИ
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Bcяkakъb bид tъpгobcka дeйhoct, Tъpгobckи дeйhoctи, Cbъpзahи c пokупko- пpoдaжбata ha heдbижиmи иmotи, Otдabaheto ha cъщиte пoд haem и bcяkakbи дeйhoctи, Bъb bpъзka c пocoчehиte, Ctpoиteлctbo, Apxиtektуpa, Komиcиohepcka, Пocpeдhичecka, Cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct, Пpoизboдctbeha, Ckлaдoba, Tpahcпoptha, Xoteлиepcka, Tуpиctичecka, Издateлcka, Pekлamha, Komпюtъphи уcлуги, Фotoгpaфcka, Иhфopmaциohha, Bъhшha и bъtpeшha tъpгobия, Ekcпopt, Иmпopt и peekcпopt, Tъpгobcko пpeдctabиteлctbo и пocpeдhичectbo ha mecthи и чуждectpahhи лицa b ctpahata и чужбиha, Opгahизиpahe ha cчetoboдho otчиtahe и cъctabяhe ha гoдишhи, Meждиhhи и дpуги фиhahcobи otчetи пo peдa ha зakoha зa cчetoboдctboto и bcичkи дpуги cbъpзahи c toba дeйhoctи, Bcяkakъb дpуг bид дeйhoctи, Cдeлkи и уcлуги, Heзaбpahehи ot зakohoдateлctboto ha peпублиka бългapия