САУРО

Действащ
ЕИК: 115834407
ДДС: Не
ЕИК
115834407
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4002, р-н Западен, ул. Елин Пелин, No 1, вх. А, ет. 1, ап. 1
Дата на учредяване
2004-04-19
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ГАЛИН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Всякакъв вид търговска дейност, Търговски дейности, Свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти, На моторни превозни средства, Внос, Износ и реекспорт на мпс, Отдаването на същите под наем и всякакви дейности, Във връзка с посочените, Строителство, Архитектура, Комисионерска, Посредническа, Сделки с интелектуална собственост, Производствена, Складова, Транспортна, Хотелиерска, Туристическа, Издателска, Рекламна, Компютърни услуги, Фотографска, Информационна, Външна и вътрешна търговия, Експорт, Импорт и реекспорт, Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, Междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството и всички други свързани с това дейности, Всякакъв друг вид дейности, Сделки и услуги, Незабранени от законодателството на република българия