ТЪРГОВСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ

Действащ
ЕИК: 118504418
ДДС: Да
ЕИК
118504418
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, No 1336, бл. 371, ет. 3, ап. 21
Дата на учредяване
2000-01-20
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Десислава Илиева Костадинова
Приходи
500,000 - 1,000,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Доставка и търговия на петролни продукти, Доставка и търговия на газ пропан-бутан, Производство и продажба, Монтаж и ремонт на автомобилни газови устройства, Внос-износ на пропан-бутан, Туроператорска и турагенска дейност, Хотелиерство и ресторантьорство, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Представителски и посреднически дейности, Морски и речен транспорт и всякаква друга дейност, Незабранена от закона