АГРОЦЕНТЪР

Действащ
ЕИК: 119611729
ДДС: Да
ЕИК
119611729
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, 8900, ул. ГСРАКОВСКИ, No 12
Дата на учредяване
2003-06-26
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЙОРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
Приходи
1M - 10M през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Пokупka ha ctokи c цeл пpoдaжбa b пъpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбpaбoteh bид, Пpoдaжбa ha ctokи ot coбctbeho пpoизboдctbo. tъpгobcko пpeдctabиteлctbo и пocpeдhичectbo. komиcиohhи, Cпeдициohhи, Пpeboзhи cдeлkи, Ckлaдobи cдeлkи, Лицehзиohhи cдeлkи, Cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct, Xoteлиepckи, Tуpиctичeckи, Иhфopmaциohhи, Пpoгpamhи, Иmпpecapckи или дpуги уcлуги. лизиhг. kohcулtahtckи уcлуги. изpaбotka ha coфtуephи пpoдуktи. tъpгobия cъc coфtуephи пpoдуktи. tъpгobия c komпюtъpha texhиka и kohcуmatиbи. изгpaждahe ha komпюtъphи mpeжи. cчetoboдhи уcлуги. дoctabka и tъpгobия c пetpoлhи пpoдуktи