ВАСИЛЕВИ-05-ДЕНКА ПЕТКОВА

Действащ
ЕИК: 119638224
ДДС: Не
ЕИК
119638224
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, 8890, ул. ХАН АСПАРУХ, No 13, вх. А
Дата на учредяване
2005-09-20
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Вътрешна и външна търговия с всички видове стоки в т.ч. със стоки на химическата, Хранително-вкусовата и металообработващата промишленост, Както и със селскостопанска продукция от растителен и животински произход и всички други видове стоки, Без забранените от закона производство, Преработка, Съхранение и пласмент на всички видове стоки с изключение на забранените от закона. рекламни, Информационни, Хотелиерски, Комисионни, Спедиционни, Рестораньорски и всякакви други видове услуги без изрично забранените от закона, Както и дейности по смисъла на блен 1 ал.з от тз. фирмата ще осъществява дейността си в страната и чужбина