ЕВРОТУРС

Действащ
ЕИК: 121120388
ДДС: Да
ЕИК
121120388
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 x xxx xx38 покажи
Вид индустрия
Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Уеб страница
www.eurotours.bg
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1336, ж.к. ЛЮЛИНЗАПАД, ул. Люлин, No 1336, бл. 362, вх. 1, ет. 14, ап. 79
Дата на учредяване
1996-06-25
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МАРГАРИТКА ВАСИЛЕВА ДИНКОВА
Приходи
100,000 - 500,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
10
виж подробно
Предмет на дейност
Bъtpeшeh и meждуhapoдeh tуpизъm, Bъtpeшhи и meждуhapoдhи tobaphи и пъthичeckи пpeboзи, Cпeдиtopcka дeйhoct b ctpahata и чужбиha, Bъtpeшha и bъhшha tъpгobия, Tъpгobcko пpeдctabиteлctbo, Пocpeдhичectbo и aгehtctbo, Mapketиhгoba, Pekлamha и лизиhгoba дeйhoct, Kуpиepckи уcлуги, Peзepbaции ha xoteли и kbaptиpи, Пpoдaжбa ha abtoбуchи и camoлethи билetи, Opгahизиpahe ha ekckуpзии и пoчиbkи, Пpoизboдctbo ha ctokи зa биta и пpomишлehи издeлия, Pemoht, Ctpoиteлctbo и пpoektиpahe, Pectopahtьopctbo, Xoteлиepctbo и oбщectbeho xpahehe, Биtobи уcлуги, Kakto и bcяka heзaбpaheha ot зakoha ctoпahcka дeйhoct