Гейл

Действащ
ЕИК: 121379558
ДДС: Да
ЕИК
121379558
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1574, р-н Слатина, ж.к. Слатина, No 1574, бл. 2А, вх. Д, ап. 97
Дата на учредяване
1997-04-18
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Стефан Василев Гьошев
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Търговско представителство и посредничество, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Менителници, Записи на заповед и чекове, Складови сделки, Хотелиерски, Туристически, Информационни, Програмни, Импресарски или други услуги, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба