АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА - ЧАСТНА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА - 2000

Действащ
ЕИК: 127521605
ДДС: Не
ЕИК
127521605
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, 9700, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, No 12
Дата на учредяване
2000-10-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СВИЛЕН РАДОСЛАВОВ СТАНЧЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2014
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Осъществяване на извънболнична помощ по чл.8, Ал.1, Т.2, Буква "б" от злз - амбулатория за специализирана медицинска помощ - групова практика за специализирана медицинска помощ и всички други дейности, Свързани с нея, Спешна психиатрична помощ, Диагностика и лечение на лица с психични разстройства, Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, Психотерапия и психо-социална рехабилитация, Психиатрична и психологична експертна дейност, Клинични изпитвания на лекарствени продукти, Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по промоция, Превенция и подобряване психичното здраве на населението, Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве, Извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите