БОЙЧЕВ СИН - МИХАИЛ БОЙЧЕВ

Действащ
ЕИК: 130009579
ДДС: Не
ЕИК
130009579
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1799, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 2, бл. 208, вх. 1, ет. 7, ап. 54
Дата на учредяване
1999-06-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство на стоки с цел продажба, Комисионна, Спедиционна, Складова, Лизингова дейност, Търговия на едро и дребно, Търговско представителство и посредничество, Предприемаческа и строителна дейност, Превозна, Хотелиерска, Туристическа, Рекламна, Информационна и програмна дейност, Предоставяне под наем на имоти и движими вещи, Предоставяне на услуги за производствено и крайно потребление, Финансово-счетоводни и данъчни услуги и консултации, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Сделки с интелектуална собственост, Сделки с недвижима собственост, Както и всяка друга незабранена от закона дейност