ДИМО МИНДОВ

Действащ
ЕИК: 130009643
ДДС: Не
ЕИК
130009643
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1343, р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН 1, бл. 001, вх. Б, ап. 95
Дата на учредяване
1999-06-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ДИМО НИКОЛАЕВ МИНДОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, Междинни и други финансови отчети, Консултантска, Информационна, Рекламна и програмна дейност, Маркетинг, Сделки с продукти на интелектуалната собственост, Вътрешно и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, Търговско представителство, Както и всяка друга необходима дейност, Незабранена със закон или друг нормативен акт