АНТОН ТРЕНЕВ - ТОНИКС 14

Неактивен
ЕИК: 130010282
ДДС: Не
ЕИК
130010282
Актуален статус на лицето
Неактивен
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейност на рекламни агенции
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. област София (столица), общ. община Столична, р-н Изгрев, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 19 бл, No 201
Дата на учредяване
1993-08-09
Дата на заличаване
2011-10-07
Управители
АНТОН ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Корекция рекламна дейност, Приложно и художествено изкуство, Производство на приложно-художествени изделия, Внос и износ, На стоки, Услуги за населението, Както и всички други неописани до тук дейности, Които са разрешени от законите в република българия