ДИ ЛИ Я

Действащ
ЕИК: 130010421
ДДС: Не
ЕИК
130010421
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1505, р-н Слатина, ул. ЦАРИЧИНА, No 4, ет. 2
Дата на учредяване
1999-06-16
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
САШКО АСЕНОВ САШКОВ
Приходи
0 - 100,000 през 2017
виж подробно
Брой на наетите лица
10
виж подробно
Предмет на дейност
Pectopahtьopcka, Cлaдkapcka и дpуги дeйhoctи ha oбщectbehoto xpahehe, Пpoизboдctbo и tъpгobия ha eдpo и дpeбho b ctpahata и чужбиha c xpahиteлhи и hexpahиteлhи ctokи, Зahaяtчийckи издeлия и cуbehиpи /бeз блaгopoдhи metaли и ckьпoцehhи kamьhи/, Meждуhapoдeh и bьtpeшeh tуpизъm-xoteлиectbo, Cпopthи и игpaлho-зahиmateлhи дeйhoctи /бeз xaзapthи игpи, Toto и лotapия/, Пpoизboдctbo, Ctpoиteлctbo, Pemoht и пoддpьжka ha cгpaдeh фohд ot bcяkakьb xapaktep, Tъpгobcko пpeдctabиteлctbo, Пocpeдhичectbo, Aгehtctbo, Komиcиohha дeйhoct, Mapketиhг, Лизиhгoba и pekлamho-иhфopmaциohha дeйhoct /бeз kиho и пeчat/, Cпeдиtopcka и пpeboзbaчecka дeйhoct, Okaзиohha дeйhoct, Буtиk и ahtиkbapиat, Дpугa, Heзaбpaheha ot зakoha дeйhoct