ИНТО - ТОДОР БЕНЧЕВ

Неактивен
ЕИК: 130010777
ДДС: Не
ЕИК
130010777
Актуален статус на лицето
Неактивен
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Производство на кухненски мебели, без столове
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. област София (столица), общ. община Столична, р-н Подуяне, ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР, бл. 190, вх. Б, ет. 7, ап. 45
Дата на учредяване
1999-06-04
Дата на заличаване
2020-01-06
Управители
ТОДОР БОРИСОВ БЕНЧЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Дърводелски услуги, Търговия със строителни и кариерни материали, Строителство, Дизайн, Интериор, Екстериор, Покупко-продажба на недвижими имоти, Посредничество, Представителство на български и чуждестранни юридически лица в страната и в чужбина, Както и всякаква друга дейност незабранена от българското законодателство