ЛИОВИТА

Действащ
ЕИК: 130010841
ДДС: Не
ЕИК
130010841
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ, No 65
Дата на учредяване
1999-06-03
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговска дейност, Консултантска и иновационна дейност, Комисионерска и посредническа дейност, Лизингова, Маркетингова, Инженерингова, Търговско-представителска и външнотърговска дейност, Маркетинг и мениджмънт на местния и чуждестранния пазар, Извършване на комплексни услуги на местни и чуждестранни лица, Търговска дейност с готови продукти, Включващи материали, Компоненти и готови обекти, Консултации, Подготовка и сключване на приватизационни сделки, Изготвяне на правни и икономически анализи, Придобиване на ноу хау и други видове интелектуални продукти, Инвестиционна и иновационна дейност, Както и всяка друга дейност, Изрично незабранена от закона