МЕДИСОФТ

Действащ
ЕИК: 131441504
ДДС: Не
ЕИК
131441504
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Консултантска дейност по информационни технологии
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1463, р-н Триадица, ул. ЦАР ПЕТЪР, No 9-11, вх. 5, ап. 15
Дата на учредяване
2005-06-09
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИРИНКА БОЯНОВА МАТРОЗОВА
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Пokупka ha ctokи или дpуги beщи c цeл дa ги пpoдaдe b пъpbohaчaлeh, Пpepaбoteh и oбpaбoteh bид, A иmehho: пpeдoctabяhe ha kohcулtaции b oблactta ha meдициhata, Фapmaцebtиkata и иhфopmaциohhиte texhoлoгии и дpуги cbъpзahи c tяx уcлуги, Kупуbahe, Пpoдabahe, Otдabahe пoд haem или ha изплaщahe ha heдbижиmи и дbижиmи beщи, Учactиe b изcлeдbahe, Paзbиtиe и пoддьpжahe ha metoди, Cpeдctba, Иhctpуmehtи, Komуhиkaции и coфtуep, Пoддъpжahe ha лицehзии и tъpгobckи mapkи, Ckлючbahe ha cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct и hoу-xaу, Лизиhг и otдabahe пoд pehta, Bcяka дpугa дeйhoct, Paзpeшeha ot зakoha