КРАСИ - ЛА

Действащ
ЕИК: 160016298
ДДС: Да
ЕИК
160016298
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4006, р-н Източен, ул. ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ, No 46, бл. 34, ет. 7, ап. 21
Дата на учредяване
2006-02-08
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ
Приходи
100,000 - 500,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Производство и търговия - внос и износ, Включително и по бартерни сделки с шивашки изделия, Плетиво, Бродерия, Конфекция, Трикотаж, Бельо, Кожена галантерия и кожено облекло, Интериорно обзавеждане на ресторанти, Хотели и др. заведения с покривки, Пердета, Завеси, Постелъчно бельо, Ковертюри и други, Производство, Сервиз, Услуги, Реализация и търговия на изделия в областта на електрониката, Експлоатация на права на интелектуална собственост, Патенти, Лицензи, Реклама, Експлоатация и дистрибуция на аудио-визуални продукти, Радио-телевизионни програми, Филми, Видеофилми, Интернет доставчик, Конструиране, Проектиране, Строителство и ремонт на сгради, Пътища и пътни съоръжения, Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Вътрешна и външна търговия с хранителни, Промишлени стоки, Машини, Съоръжения и други вещи в първоначален или преработен вид, Внос износ, Транспортна дейност в страната и чужбина, Транспортни, Автосервизни, Битови и комунални услуги, Изкупуване, Производство, Преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина, Винопроизводство, Хотелиерство, Ресторантьорство, Туристическа дейност, Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, Дистрибуция, Складова и лизингова дейност, Звукозаписи, Видеоигри, Развлекателни игри, Продажба и замяна на благородни метали, Отпускане на кредити срещу залог /след снабдяване с лиценз за съответните дейности или получаване на разрешение, За които се изискват такива и при спазване на законовите изисквания/, Извършване на всякакъв вид дейности и услуги, Незабранени със закон, Които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин