ПРОКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ

Действащ
ЕИК: 175127233
ДДС: Да
ЕИК
175127233
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1233, р-н Сердика, бул. рн Сердика улСливен, No 8, ап. 19
Дата на учредяване
2006-08-02
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТЮЛТИНОВ
Приходи
100,000 - 500,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Вътрешна и външна търговия, Услуги от всякакъв вид, Разрешени от закона, Сделки с и разработени на интелектуална собственост, Строителство, Търговско представителство, Посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, Реекспорт, Международен и вътрешен туризъм, Сделки с недвижими имоти, Рекламна, Информационна, Консигнационна, Лизингова и складова дейности, Маркетинг, Ноу-хау, Както и всякакви други дейности и услуги, Незабранени от закона