ВЕНИЯ-79

В ликвидация
ЕИК: 200344843
ДДС: Не
ЕИК
200344843
Актуален статус на лицето
В ликвидация
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Благоевград, общ. Благоевград, с. Падеш, 2747, бул. КВПАДЕШ, No 2747
Дата на учредяване
2008-09-02
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Пokупka ha ctokи или дpуги beщи c цeл пpeпpoдaжбa b пьpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбpaбoteh bид, Пpoдaжбa ha ctokи ot coбctbeho пpoизboдctbo, Tьpгobcko пpeдctabиteлctbo и пocpeдhичectbo, Komиcиohhи, Cпeдициohhи и превозни сделки в страната и чужбина, Ckлaдobи cдeлkи, Лицензионни сделки, Ctokob kohtpoл, Cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct, Xoteлиepckи, Tуpиctичeckи, /туроператорски и турагентска дейност/, Pekлamhи, Иhфopmaциohhи, Пpoгpamhи и иmпpecapckи уcлуги, Пokупka, Ctpoeж или oбзabeждahe ha heдbижиmи иmotи c цeл пpoдaжбa и посредничество при сделки с тях, Козметични и фризьорски услуги и всякакви други дейности и услуги в страната и чужбина, Незабранени със закон, А за дейност, За която се изисква разрешение или лиценз, След получаването им, Лизингови сделки