ЗУХРА ИСАКОВА

Неактивен
ЕИК: 200427627
ДДС: Не
ЕИК
200427627
Актуален статус на лицето
Неактивен
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Спомагателни дейности в растениевъдството
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Смолян, общ. Мадан, с. Върбина, 4921, ул. Акация, No 67
Дата на учредяване
2008-10-17
Дата на заличаване
2021-10-12
Управители
ЗУХРА АХМЕДОВА ИСАКОВА
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Проектиране и строителство, Транспортна дейюност, Въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство и търговия с всички видове разрешени от закона стоки, Суровини и материали, Дърводобив и дървопреработване, Туроператорска дейност, Животновъдство, Земеделие, Разрешена от закона външнотърговска дейност, Както и други дейности, Които не са забранени със закон