ДИН - ВАРНА

Действащ
ЕИК: 200457353
ДДС: Да
ЕИК
200457353
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx x56 покажи
Вид индустрия
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9000, р-н Одесос, ж.к. Вилна зона, бул. Седма, No 63
Дата на учредяване
2008-11-04
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Вътрешна и външна търговия, Инженерингова дейност, Производствена дейност, Маркетингова, Посредническа и комисионна дейност, Хотелиерство, Ресторантьорство, Туризъм след лиценз, Строителна, Ремонтна, Монтажна и сервизна дейност, Превоз на пътници и товари след разрешение, Сделки с интелектуална собственост, Покупко-продажба на движими и недвижими имоти, Услуги за физически и юридически лица, Търговия и производство със селскостопанска продукция, Търговия с петрол и петролни продукти