САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ АРКОДЕНТ

Действащ
ЕИК: 200761751
ДДС: Не
ЕИК
200761751
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1326, р-н Връбница, ж.к. ОБЕЛЯ 2, No 1326, бл. 227, вх. А, ет. 2, ап. 4
Дата на учредяване
2009-06-23
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВАНЯ МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА-КОРЧЕВА
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Изработване и ремонт на всички видове зъбно протезиране и медико-технически средства към тях, Покупка на материали и консумативи за тяхното изработване и за нуждите на лабораторията и всяка друга дейност, Свързана с осъществяване на специфичната зъботехническа дейност и разрешена от закона за лечебните заведения