Санивас

В ликвидация
ЕИК: 201214870
ДДС: Не
ЕИК
201214870
Актуален статус на лицето
В ликвидация
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1606, ул. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ, No 3-5, ет. 3, ап. 12
Дата на учредяване
2010-08-03
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ +1 повече
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Предприемачество, Проучвателна и търговско-инженеригова дейност в страната и чужбина, Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, Преработен или обработен вид, Търговско представителство и посредничество, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Вътрешен и международен превоз на товари и стоки, Складови сделки, Стоков контрол, Сделки с интелектуална собственост, Хотелиерски, Туристически, Туроператорски, Рекламни, Информационни, Програмни и други услуги, Таксиметрови услуги, Фризьорство и козметика, Рибовъдно стопанство, Авторемонтни, Дърводелски или други услуги, Дъроводобив и дървоопреработване, Лизинг, Маркетинг, Реклама и всяка друга дейност незабранена от закона