ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ

Действащ
ЕИК: 201272877
ДДС: Да
ЕИК
201272877
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, 6000, бул. Екзарх Антим I, No 28, ет. 2
Дата на учредяване
2010-09-13
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СТЕЛЯНА ХРИСТОВА ПАЛИЕВА
Приходи
100,000 - 500,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Оценяване и сертификация на системи за управление, Продукти и персонал, Технически изпитвания и анализи в съответствие със стандарти. обучение на специалисти. независим надзор на технически системи и съоръжения с повишена опасност, Както и всички други дейности и услуги, Незабранени със закон, Които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин, За търговска дейност при разрешителен режим - след съответното разрешение