ИН МЕДИЯ

Действащ
ЕИК: 201420009
ДДС: Да
ЕИК
201420009
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx25 покажи
Вид индустрия
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1715, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 4, No 1715, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап. 3
Дата на учредяване
2011-02-09
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
АНДРЕЙ ИЛИЕВ МИРЧЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Рекламна дейност и консултантски услуги, Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство на стоки с цел продажба, Превозна, Ресторантьорска, Куриерска, Хотелиерска, Инженерингова, Туристическа, Автосервизна, Представителство, Реекспорт, Организация на курсове, Преводи и легализации, Покунко-продажба и преработка на отпадъци от черни и цветни метали (след набавяне на лиценз), Букмейкърска дейност, Регистрация на фирми, Посредничество при покупко-продажбата на недвижими имоти, Както и всяка друга незабранена от закона дейност