БУЛЗИН

Действащ
ЕИК: 201550508
ДДС: Не
ЕИК
201550508
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Производство на други мебели
Уеб страница
www.bulzine.com
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9000, р-н Приморски, ж.к. Чайка, No 9, бл. 29, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Дата на учредяване
2011-04-30
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Вътрешно и външна търговска дейност, Сервизна дейност на компютри и машини, Консултантска и информационна дейност, Преводачески услуги, Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Инвестиционна дейност, Туристически, Рекламни и информационни услуги, Издателска дейност, Търговско представителство и посредничество, Сделки с продукти на интелектуалната собственост, Рекламна и инженерингова дейност, Ремонт на електроннобитова техника, Транспортна дейност, Международен транспорт със собствени и наети транспортни средства, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Авторемонтна дейност, Предприемаческа и строително-монтажна дейност, Охранителна дейност, Изкупуване на черни и цветни метали и сплави, Счетоводни и маркетингови консултации, Консултантски услуги при сделки с недвижими имоти и наемни отношения, Продажба на стоки собствено производство, Търговия на едро и дребно - внос и износ, Строителна дейност, Производство и реализация на промишлена и селскостопанска продукция, Складови сделки, Услуги на населението и всички други, Разрешени от закона, След получаване на лиценз за тези, За които е необходимо