СТРОЙКОНТРОЛ И КОНСУЛТ

Действащ
ЕИК: 202242614
ДДС: Не
ЕИК
202242614
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx78 покажи
Вид индустрия
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1606, р-н Красно село, ул. Владайска, No 19, ет. 1, ап. 1
Дата на учредяване
2012-09-26
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантски услуги в областта на строителството, Проектиране на строителни обекти, Строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти, Селскостопанска дейност, Зеленчукопроизводство, Овощарство, Животновъдство, Търговия със селскостопанска продукция -продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Ресторантьорство, Селски туризъм, Преводачески услуги, Сделки с недвижими имоти и посредничество при извършване на такива сделки, Сделки с интелектуална собственост, Както и всяка друга дейност, Незабранена от нормативен акт