ДИВАР

Действащ
ЕИК: 202363447
ДДС: Не
ЕИК
202363447
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
+359 xx xxx xx74 покажи
Вид индустрия
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1606, р-н Красно село, ул. ДОСПАТ, No 20, ет. 3, ап. 9
Дата на учредяване
2012-12-18
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Кина Атанасова Константинова
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговско представителство, Посредничество и комисионерство, Сделки с интелектуална собственост, Маркетинг, Технологични услуги, Стратегически проучвания на пазара и бизнеса, Покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Предприемачество, Консултантски услуги в областта на маркетинга, Рекламата, Бизнес развитието, Счетоводното отчитане и данъчно облагане, Корпоративното управление, Финанси и преструктуриране, Всяка друга дейност незабранена от закона