ВиБиДжи Енерджи

Действащ
ЕИК: 202858327
ДДС: Да
ЕИК
202858327
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Други персонални услуги, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Средец, бул. Ангел Кънчев, No 25, ет. партер
Дата на учредяване
2013-12-14
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантски услуги, Търговско представителство и посредничество, Търговия с електрическа енергия, Природен газ и въглеродни емисии, Както и други дейности, Незабранени от законодателството на република българия