ГОЛД УАН ТРАВЕЛ

Действащ
ЕИК: 203656759
ДДС: Не
ЕИК
203656759
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Оборище, ул. ТРИАДИЦА, No 6, ет. 3
Дата на учредяване
2015-08-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
БАРБАТО ЛИММАТОЛА
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството е извършването на туристическа дейност и туристически услуги. в частност дружеството предлага богата гама от дейности и услуги като: • туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, • хотелиерство и ресторантьорство, • предоставянето на допълнителни туристически услуги, • всички други услуги, Необходими за осъществяването на дейностите на дружеството, Които не са изрично изборни. за постигане на горепосочените цели, Дружеството може да извършва различни действия по закупуване на движимо и недвижимо имущество, Маркетинг операции, Търговски сделки и финансови операции, Както и всички други дейности, Които не са забранени от законодателството на република българия