ОЗИРИС - РУСЕ 2

Действащ
ЕИК: 203656830
ДДС: Да
ЕИК
203656830
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, 7000, бул. ТИЧА, No 18, вх. 2, ет. 1, ап. 1
Дата на учредяване
2015-08-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ ЦАНЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Организиране на погребения и свързани с тях услуги, Рязане профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали. производство, Изкупуване, Преработка и пласмент на стоки и продукти от леката, Хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, Вътрешна и външна търговия, Търговско посредничество, Представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, Покупки на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален или обработен вид, Продажба на стоки собствено производство, Както и всякаква търговска дейност и услуги, Незабранени със закон, Включително и тези, Попадащи под специален режим изискващ предварително разрешение / след получаването му/