13БИК

Действащ
ЕИК: 203656920
ДДС: Да
ЕИК
203656920
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Компютърно програмиране
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1504, р-н Оборище, бул. Полковник Борис Дрангов, No 1
Дата на учредяване
2015-08-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Руслан Владимиров Райчев
Приходи
1M - 10M през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
10
виж подробно
Предмет на дейност
Предоставяне на консултантски услуги на български и чужди граждани, Както и на местни и чуждестранни юридически лица, В това число услуги по аутсорсинг във всички сфери и дейности, Незабранени със закон, Търговско представителство и посредничество, Придобиване, Продажба, Управление и отдаване под наем на недвижими имоти от всякакъв вид, Производство и търговия с промишлени, Хранителни и селскостопански стоки, Импорт, Експорт и реекспорт на стоки, Сделки в областта на интелектуалната собственост, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Конструиране и реновиране на сгради и поземлени имоти, Поддържане на интернет страници за обяви и реклами, Интернет предлагане и търговия, Аудиовизуално заснемане (филмиране), Продуциране, Разпространение и търговия на аудиовизуални продукти, Информационни и импресарски и други услуги, Лизингова, Маркетингова и рекламна дейност и всички дейности, Незабранени от закона, А за тези с разрешителен или лицензионен режим -след снабдяване със съответното разрешение за лиценз