Берлин-Хеми/А. Менарини България

Действащ
ЕИК: 203656990
ДДС: Да
ЕИК
203656990
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейност на рекламни агенции
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе, No 90, ет. 19
Дата на учредяване
2015-08-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Кристиан Грал +1 повече
Приходи
10M - 100M през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
100
виж подробно
Предмет на дейност
Oсъществяване на маркетингови и промоционални дейности и услуги, Промотиране, Дистрибуция, Продажба, Износ и внос на лекарствени продукти, Медицински изделия, Хранителни добавки и сходни продукти на фармацевтичната индустрия, Опаковане и разпространение на изпитвани лекарствени продукти, Както и съхранение и продажба на такива, Предоставяне на всякакъв вид услуги във връзка с продажбата и рекламирането на лекарствени продукти, Медицински изделия, Хранителни добавки и артикули на медицинско оборудване, Покупка на лекарствени продукти, Медицински изделия, Хранителни добавки, Артикули на медицинско оборудване, Както и всякакъв вид свързани суровини и помощни вещества, Както и материали за тяхното опаковане и други вещества и материали необходими за продажбата и рекламата на лекарствени продукти, Медицински изделия, Хранителни добавки, Търговия на едро с лекарствени продукти, И всякакви други дейности, Незабранени със закон. дружеството ще осъществява лицензионна дейност или всякаква дейност изискваща разрешение или сертифициране само след придобиване на съответния лиценз, Разрешение или сертификат