СВОРД

Действащ
ЕИК: 203657050
ДДС: Не
ЕИК
203657050
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4003, р-н Северен, ж.к. Марица Гардънс, No 43, бл. 9
Дата на учредяване
2015-08-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ГЕНКОВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Посредничество при сделки с недвижими имоти, Отдаване под наем на недвижими имоти, Маркетингова, Рекламна и проучвателна дейност, Представителство, Извършване на всякакъв вид услуги – посреднически, Консултантски, Комисионерски, Вътрешно- и външнотърговска дейност, Както и всякакъв друг вид дейност, Незабранена със закон или друг нормативен акт