ЕРМАНОС 2015

Действащ
ЕИК: 203657149
ДДС: Да
ЕИК
203657149
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча Купел, бл. 24, вх. В, ет. 1, ап. 52
Дата на учредяване
2015-08-11
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СЕВДА АТАНАСОВА МАРИНОВА
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Всички видове търговски сделки, Включително и интернет търговия, И всякакъв друг вид търговска дейност, Която не противоречи на закона, Транспортна и спедиторска дейност, Производство и продажба на облекло и др. стоки за бита и населението, Услуги, Реклама и търговия с промишлени и хранителни стоки, Селскостопанско производство, Ресторантьорска дейност, Представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, Импорт и експорт на стоки, Комисионна търговия, Извършване на всякаква друга основна, Помощна и странична /съответно лицензирана/ незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл. 1 от търговския закон, Консултантски услуги, Извършване на услуги по почистване, Отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, Продажба на недвижимо имущество, Строителна дейност, Както и всякакви търговски сделки, Незабранени от закона и други дейности, За които се изисква издаването на разрешение или лиценция, Само след получаване на същите