МИХАЙЛОВИ БГ

Действащ
ЕИК: 203720973
ДДС: Не
ЕИК
203720973
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Други персонални услуги, некласифицирани другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1343, р-н Люлин, ж.к. Люлин 2, No 1343, бл. 231, вх. А, ет. 6, ап. 16
Дата на учредяване
2015-10-02
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
КАТИНА КЛИМЕНТОВА МИХАЙЛОВА
Приходи
0 - 100,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Строително-монтажна дейност, Търговия покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Внос, Износ, Продажба на стоки от собствено производство, Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, Включително посреднически услуги при покупко-продажба, Замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, Комисионни, Спедиционни и превозни сделки, Складови сделки, Сделки с интелектуална собственост, Хотелиерски, Туристически, Рекламни, Информационни, Програмни, Импресарски или други услуги, Консултанска дейност, Покупка, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, Която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, Дори и да не е изброена по-горе