АГИАНА 2016

Действащ
ЕИК: 203967824
ДДС: Не
ЕИК
203967824
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Средец, ул. Др Георги Вълкович, No 6, ет. 1, офис Д
Дата на учредяване
2016-03-12
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Габриела Миленова Василева
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантски услуги, Подбор на персонала, Сделки с недвижими имоти, Обучение, Маркетинг, Финанси, Управление на качеството, Агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, Внос и износ, Производство и търговия на едро и дребно, Транспорт, Проектиране, Строително- монтажни и ремонтни дейности, Рекламна и издателска дейност, Организиране на модни и културни прояви и конкурси, Разпространителска дейност, Както и всяка друга дейност, Незабранена със закон