Метеор Мениджмънт България

Действащ
ЕИК: 204493457
ДДС: Не
ЕИК
204493457
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Товарен морски и крайбрежен транспорт
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Средец, ул. ГСРаковски, No 108, ет. 5, офис 510
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Андрей Величков Филипов
Приходи
0 - 100,000 през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Корабоплаване, Агентиране, Техническо и търговско менажиране на речни и морски плавателни съдове, Мениджмънт на екипажи, Извършване на посредническа дейност при наемане на работа на корабни екипажи, Специализирана, Ремонтна, Сервизна, Сървейорска, Експлоатационна и инженерингова дейност на плавателни съдове, Консултантски услуги, Експлоатация и управление на кораби, Корабно снабдяване, Морски брокераж, Наемане и отдаване под наем на плавателни съдове, Извършване на независими инспекции, Сървеи, Одити в областта на корабоплаването, Посредничество при застраховане, Включително и на морски и речни плавателни съдове, Търговско представителство, Външна и вътрешна търговия и посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина и други не забранени от закона дейности