БАЯЗИД

Действащ
ЕИК: 204493471
ДДС: Да
ЕИК
204493471
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Дейност на питейни заведения
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1612, р-н Красно село, бул. Цар Борис III, No 5, ет. 3, офис 2
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ЯНКА НЕНЧЕВА ТОДОРОВА
Приходи
100,000 - 500,000 през 2018
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантски услуги в областта на финансите и техниката, Промотиране и маркетинг, Продажба, Разработка на софтуер, Създаване, Разработка и продажба на модели за управление на риска и създаване на анализи въз основа на статистически данни, Факторинг, Търговско представителство, Посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина и всякаква друга дейност незабранена от закона, А когато е необходимо, След издаване на лиценз