МОБАЙЛ ЕКСПОРТ 07

Действащ
ЕИК: 204493514
ДДС: Не
ЕИК
204493514
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4000, р-н Централен, бул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ, No 153, ет. 1
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
СТАНИСЛАВ ГРИГОРОВ СТАНЧЕВ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговска дейност в страната и в чужбина – търговия на едро и дребно, Внос и износ на всякакъв вид стоки, Търговия с недвижими имоти, Покупка, Строеж, Ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Замяна или отдаване под наем, Посредничество при сделки с недвижими имоти, Строителна, Издателска, Преводаческа, Рекламна, Консултантска, Маркетингова, Информационна, Туристическа дейност, Хотелиерство, Ресторантьорство, Сделки с обекти на интелектуалната собственост, Инвестиционна и производствена дейност, Агентство и представителство в страната и в чужбина, Вътрешен и международен автомобилен превоз на пътници и товари със собствени и наети превозни средства /след снабдяване със съответните лицензи и разрешителни/, Транспортна и спедиторска дейност, Логистика, Както и всякакъв друг вид дейности и услуги, Незабранени със закон или друг нормативен акт