ХРАНА ЗА ДУШАТА

Действащ
ЕИК: 204493585
ДДС: Не
ЕИК
204493585
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на дребно с други хранителни стоки
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, 4400, ж.к. квартал Стадиона, бул. Христо Ботев, No 121
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Стоян Митков Кичуков
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Продажба на готова храна, Търговия с хранителни стоки, Стопанисване на магазини, Бюфети и павилиони и търговия на едно и дребно, Производство на хранителни стоки и продукти покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, Обработен или преработен вид, Производство на стоки с цел продажба, Комисионна, Сладкарство и всякакви други дейности, Стопанисване на обект бърза закуска за продажба на хранителни стоки като пици, Баници, Кашкавалки и всякакви други дейности и услуги, Незабранени със закон