БИД

Действащ
ЕИК: 204493592
ДДС: Да
ЕИК
204493592
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, 9020, р-н Младост, ж.к. ВЪЗРАЖДАНЕ, No 92, бл. 74, вх. В, ет. 4, ап. 49
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИЛИЯН ПЕНЕВ ВАСИЛЕВ
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Търговска, Външнотърговска и посредническа дейност, Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, Преработен или обработен вид, Производство и търговия на всички видове стоки, Освен забранените от закона, Експорт, Импорт, Реекспорт, Бартер и други специфични сделки, Комисионна и консигнационна търговия, Изкупуване, Продажба, Поддръжка и сервиз на оборудване, Селскостопанска, Строителна, Индустриална, Подемна, Транспортна, Горска и друга техника, Спедиционни, Складови и превозни сделки, Хотелиерски /извън дома/, Туристически, Рекламни, Информационни, Програмни и импресарски услуги, Строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, Организиране и стопанисване на заведения за обществено хранене, Хотелиерство, Ресторантьорство, Производство на хлебни и сладкарски изделия, Организиране на спортни и развлекателни игри, Производство, Изкупуване и реализация на хранителни продукти, Полуфабрикати, Готови храни, Захарни изделия и нехранителни стоки в собствени и наети помещения, Услуги за населението, Маркетингова дейност и всички други дейности и услуги в страната и чужбина незабранени със закон