ИЗ ИМПЕКС

Действащ
ЕИК: 204493763
ДДС: Не
ЕИК
204493763
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, 4400, ул. Свобода, No 9, ет. 6, ап. 21
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ИРЖИ ЗАЧЕК
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Строителство, Внос – износ на строителни материали, Промишлени стоки и селскостопанска продукция, Инженерингова дейност, Търговия и услуги, Производство и пласмент на промишлени стоки, Всякакъв вид разрешена от закона производствена дейност, Изкупуване, Преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, Външно и вътрешно търговска дейност с всякакви разрешени от закона стоки, Реекспорт, Бартерни сделки, Комисионна, Спедиционна, Складова, Лизингова дейност, Инвестиционна, Маркетингова, Консултантска дейност, Представителство и агенство на български и чуждестранни фирми и лица, Туристически услуги, Търговско посредничество, Хотелиерство и ресторантьорство, Както и всякаква друга разрешена от закона дейност