ВАЙСЕС

Действащ
ЕИК: 204493795
ДДС: Да
ЕИК
204493795
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1750, р-н Младост, ж.к. Младост, ул. Димитър Моллов, No 24, ет. 2
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ТАМАРА ДАФИНОВА БЕЧЕВА
Приходи
1M - 10M през 2019
виж подробно
Брой на наетите лица
10
виж подробно
Предмет на дейност
Консултантска дейност и свързаните с това услуги, Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, Представителство, Посредничество, Комисионерство, Лизинг, Маркетинг, Както и осъществяване на други дейности, За които няма изрична забрана със закон