ТАМИКО ХОЛИДЕЙ

Действащ
ЕИК: 204493838
ДДС: Да
ЕИК
204493838
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, 4004, р-н Южен, ул. Петър Стоев, No 60, ет. 1, ап. 1
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ПЕТКО ДИМИТРОВ МАЛИНОВ +1 повече
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Артистична и творческа дейност, Спортни и други дейности, Свързани с развлечения и отдих, Строителство на сгради и съоръжения, Туристическа агентска и операторска дейност, Други дейности, Свързани е пътувания и резервации, Търговия на едро, Хотелиерство, Счетоводни дейности, Специализирани строителни дейности, Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, Ресторантьорство, Ремонт на компютърна техника, На лични и домакински вещи, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване, Рекламна дейност и проучване на пазари, Растениевъдство, Животновъдство и лов, Спомагателни дейности, Производство, Некласифицирано другаде, Производство на хранителни продукти, Производство на облекло, Производство на напитки, Производство на метални изделия, Без машини и оборудване, Производство на машини и оборудване, С общо и специално предназначение, Производство на мебели, Научноизследователска и развойна дейност, Аниматорска дейност в страната и чужбина, Туристическа анимация. музикално-артистична дейност. за дейностите за които се иска лиценз след придобиване на съответния лиценз. както и всяка друга дейност незабранена от закона, Както и всяка друга дейност, Незабранена от закона. ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), Дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение)