Счетоводителите

Действащ
ЕИК: 204493927
ДДС: Не
ЕИК
204493927
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, с. Мрамор, 1261, бул. Църна бара, No 7
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Елена Стоилова Стоилова
Приходи
0 - 100,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, Междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, Разработка на инвестиционни проекти и бизнес планове, Консултантска дейност, Представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица. и всяка друга стопанска дейност, Незабранена със закон