Алма 8865 - Мария Александрова

Действащ
ЕИК: 204493934
ДДС: Не
ЕИК
204493934
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Едноличен търговец
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1229, р-н Надежда, ж.к. Надежда III, вх. Г, ет. 5, ап. 81
Дата на учредяване
2017-03-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Мария Александрова Александрова
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Разработване и реализиране на инвестиционни проекти, Бизнес консултации, Посредничество, Комисионни сделки, Рекламни и информационни услуги, Изработване и поддържане на софтуер, Сделки с интелектуална собственост и други сделки и дейности - незабранени със закон