КУПЕНСКИ 2

Действащ
ЕИК: 204497548
ДДС: Не
ЕИК
204497548
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, 2760, бул. Даме Груев, No 15
Дата на учредяване
2017-03-14
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
МАРИЯН ПЕТРОВ КУПЕНСКИ
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
1.покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален преработен или обработен вид, Продажба на стоки от собствено производство, Хотелиерство и ресторантьорство, Строителство на собствени и чужди сгради, Ремонт и обзавеждане, Продажба на собствени и/или чужди недвижими имоти, Маркетингови консултации, Проучвания, Услуги, Търговско представителство, Посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, Консутантска, Рекламна и импресарска дейност, Сделки с интелектуална собственост, Както и всяка друга търговска дейност, Която не е забранена от закона. 2.дружеството ще извършва дейности, Включени в предмета му на дейност, За които със законе предвиден разрешителен, Лицензионен или регистрационен режим, Само след получаване на съответното разрешение, Лиценз или регистрация. 3.дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина