Рукос

Действащ
ЕИК: 205324225
ДДС: Не
ЕИК
205324225
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Не е достъпно
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча Купел, бул. Маньово бърдо, No 13
Дата на учредяване
2018-10-05
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Симеон Цветанов Костадинов
Приходи
Не е достъпно
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Консултации на проекти по програми. хотелиерство, Ресторантьорство, Туризъм и съпътствуващите ги дейности.производство, Вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки на бита, Селското стопанство, Леката и хранително-вкусовата промишленост и индустрията търговско посредничество, Представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица в страната и чужбина. превоз на товари и хора в страната и чужбина. покупка, Продажба, Внос и износ на автомобилна техника, Възли, Детайли, Части, Сигналноохранителна техника. охранителна и детективска дейност и свързаните с тях подготовка на кадри-карате курсове, Школи, Тренировъчни полигони. консултантска, Проектантска, Преводаческа, Маркетингова, Сервизна и издателска дейност. импресарска, Лизингова, Продуцентска и рекламна дейност. разкриване и поддържане на собствени и наети търговски обекти, Заведения за обществено хранене, Кафетерия, Павилиони и свързаната с тях съпътствуваща дейност и услуги. бартерни сделки, Посреднически операции, Комисионна и консигнационна търговия /без благородни метали, Скъпоценни камъни и паметници на културата/ внос и износ на всички видове строителни материали, Бои, Лакове, Желязо, Плодове, Зеленчуци, Произведения от естествени и изкуствени кожи, Нефтопродукти, Електронна и изчислителна техника, Компютри, Електронни уреди, Хартия и други продукти и материали на целулозната промишленост. покупко-продажба на всякакви недвижими имоти, Покупкопродажба, Наем, Даване под наем на всякакви транспортни средства. производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, Екстрати, Сокове. откриване на барове, Зали с развлекателни игри и съоръжения и всички други дейности и услуги, Които не са забранени от закона. дружеството е с неограничен срок на дейност